Uslovi korištenja

Pažnja: molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja prije upotrebe web shopa divinedulcet-bih.com. Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi). Divinde Dulcet zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmjeni Uslove unošenjem izmjena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vrijeme posjetite ovu internet stranicu i provjerite da li su se Uslovi možda promjenili od vaše poslednje posjete.

Sadržaji objavljeni na internet shopu divinedulcet-bih.com su potpuno vlasništvo divinedulcet.com dok za Bosnu i Hercegovinu njihovu licencu nosi Trgovinsko – Uslužna Djelatnost”OM Media” i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima. Nije dozvoljeno mijenjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

Kada koristite naš sajt nije dozvoljeno da:
Ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja
Objavljujete ili prenosite na internet sajt ili na aplikaciju svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim možete inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima-
Dajete netačne informacije prilikom narudzbe.
Koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljate da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije
Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem
Modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete internet sajt u cilju njihovog onesposobljavanja
Koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta ili aplikacije
Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova mi Vas možemo spriječiti da koristite ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou.