Reklamacije

Postupak reklamacije

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cijene i drugih nedostataka putem e-maila reklamacije@divinedulcet-bih.com

Svaki kupac ima pravo na povrat proizvoda u roku od 7 dana ukoliko mu se proizvod ne dopada, novci će mu se vratiti nakon našeg preuzimanja proizvoda.

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja bilo koji drugi dokaz o kupovini, kao i da preda proizvod kuriru brze pošte kada dodje po proizvod.

Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe.

U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost ili neadekvatnog korišćenja), potrošač snosi troškove slanja robe.

Pravo na reklamaciju potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja nakitom i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve prepravke.